Wybierz język

Zrównoważony rozwój

Jak zapewnić ludzkości pożywienie w 2050 roku?

W 2050 roku na Ziemi będzie żyć 9 miliardów ludzi, a 70% z nich będzie mieszkać w miastach. Rosnąca populacja miast będzie potrzebować dostępu do zdrowej i pożywnej żywności. Rządy i organizacje pozarządowe zachęcają do spożywania świeżych warzyw i owoców ze względów zdrowotnych, a także podkreślają znaczenie produkcji bezpiecznej żywności w zrównoważony sposób. Jednocześnie sami konsumenci coraz bardziej dbają o zdrowie i chętniej wybierają naturalne, zrównoważone produkty dobrej jakości uprawiane lokalnie – ten trend jest silnie związany z naciskiem, jaki obecnie kładzie się na zdrowe odżywianie. Szacuje się, że w przyszłości konieczne będzie produkowanie dwukrotnie większej ilości pożywienia przy dwukrotnie mniejszej ilości dostępnych zasobów. To jedno z największych wyzwań współczesności. Do produkowania pożywienia niezbędne są woda, nawozy, gleba i energia. Niecały 1% ziemskich zasobów słodkiej wody jest łatwo dostępny i możliwy do wykorzystania przez ludzi. 70% tej wody wykorzystuje się do nawadniania obszarów rolnych. Kwestia niedoboru wody została uwzględniona w Celach Zrównoważonego Rozwoju w ramach rezolucji „Agenda 2030” Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zapasy kluczowych dla produkcji żywności nawozów kurczą się. Stale rosnące zapotrzebowanie na teren wpływa negatywnie na powierzchnię i jakość gruntów wykorzystywanych do produkcji pożywienia. W związku z tym konieczne będzie produkowanie dwukrotnie większej ilości pożywienia przy dwukrotnie mniejszych zasobach.

Konieczne będzie produkowanie dwukrotnie większej ilości pożywienia przy dwukrotnie mniejszych zasobach

Nasze zaangażowanie w kwestię zrównoważonej uprawy

Firma Grodan oferuje innowacyjne i zrównoważone podłoża uprawowe dla ogrodników zajmujących się uprawą roślin zawodowo lub hobbystycznie. Od ponad 50 lat nasz zespół zapewnia optymalne środowisko wzrostu korzeni i pomaga uzyskać zdrowe i silne rośliny. Naszym celem jest opracowywanie najbardziej zrównoważonych rozwiązań uprawowych i udostępnianie ich społecznościom na całym świecie. W ten sposób chcemy pomagać sektorowi ogrodniczemu przygotować się na przyszłe wyzwania oraz zapewnić ludziom z całego świata dostęp do zdrowej żywności zarówno teraz, jak i za wiele lat.

Nasze podłoża uprawowe są projektowane z myślą o zastosowaniu uprawy precyzyjnej, czyli najbardziej zrównoważonej metody uprawy. Dzięki tej metodzie rośliny otrzymują wszystkie potrzebne składniki. Skuteczna metoda uprawy zwiększa ilość plonów i jakość świeżych produktów oraz pozwala wykorzystać cenne zasoby w możliwie najbardziej wydajny sposób. W ten sposób firma Grodan pozwala osiągnąć wszystkie korzyści płynące z zachowania zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ułatwia produkcję zdrowego pożywienia. Ograniczenie wykorzystania zasobów nie tylko ma pozytywny wpływ na naszą planetę, ale też pomaga ogrodnikom zwiększyć zyski i zapewnić stabilność ich przedsiębiorstwa.

Zrównoważona produkcja żywności dla przyszłych pokoleń

Pobierz broszurę Passion for a better Future 

Pobierz poradnik na temat zarządzania wodą

Recykling

Dla Grupy Grodan jednym z ważnych priorytetów jest prowadzenie zrównoważonego biznesu. Troska o środowisko jest integralną częścią polityki zrównoważonego biznesu Grupy. W ramach tej polityki Grupa Grodan udostępnia profesjonalne (uwzględniające warunki w danym kraju) usługi w zakresie recyklingu. Usługa ta ma na celu zapewnienie właściwego, odpowiedzialnego przetwarzania zużytych produktów z wełny skalnej.

  • W procesie przetwarzania zużyte materiały dzielone są na trzy grupy odpadów: tworzywa sztuczne, resztki roślinne i granulat wełny kamiennej.
  • Zanieczyszczona woda jest starannie oddzielana, aby uniknąć jej wycieku do wód powierzchniowych.
  • Odpady organiczne mogą być użyte np. do produkcji kompostu.
  • Rozdrobnione maty, kostki i paluszki są przetwarzane w niskoenergetycznym procesie na surowiec wykorzystywany do produkcji cegieł, cementu, kompostu doniczkowego, czy nawozów. Część tego surowca przetwarzana jest na brykiet z wełny skalnej i stosowana w fabryce ROCKWOOL do produkcji nowych wyrobów z wełny skalnej.
  • Opakowania produktów Grodan wykonane z tworzyw sztucznych są z kolei przetwarzane na granulat i wykorzystywane w produkcji worków na śmieci.

 Ponowne wykorzystanie zużytych materiałów nie tylko zapobiega powiększaniu się składowisk odpadów, ale również zmniejsza zużycie nowych surowców, tym samym redukując wpływ naszej produkcji na środowisko.

Recycling stone wool growing media in The Netherlands

Mam pytanie dotyczące Grodan

Back