Wybierz język

Cookie policy

Plik cookie to plik danych, zapisywany w komputerze użytkownika, który zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania przez niego z danej strony. Poniżej znajdują się informacje na temat celu, w jakim strona www.grodan.pl wykorzystuje pliki cookie oraz instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookie.

Pliki cookie na stronie www.grodan.pl wykorzystywane są do analizy danych z sieci i optymalizacji sposobu korzystania ze strony. Informacje gromadzimy, aby obserwować schematy przepływu danych oraz dane na temat użytkowników, badać sposób korzystania ze strony i preferencje użytkowników, a także aby wykorzystywać dane w celach wewnętrznej statystyki, dążąc do optymalizacji naszych usług internetowych. 

Żadne pliki cookie ani zebrane za ich pośrednictwem informacje nie są sprzedawane stronom trzecim. Nie są gromadzone żadne dane umożliwiające identyfikację użytkownika. 
Pliki cookie przechowywane są tylko w komputerze użytkownika, do momentu, w którym zostaną przez niego usunięte. W przypadku braku zgody na naszą politykę plików cookie możesz wyłączyć tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej w dowolnym momencie. 

JAK WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIE 
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji przechowywania plików cookie w komputerze poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Należy pamiętać, że w wyniku rezygnacji z plików cookie niektóre funkcje strony mogą być niedostępne. Pliki cookie zapisywane są w komputerze użytkownika, zawsze więc istnieje możliwość przeglądania, zmiany lub usunięcia istniejących plików cookie. 

Mamy nadzieję, że zezwolisz na wykorzystywanie plików cookie przez stronę www.grodan.pl, aby pomóc nam w optymalizacji strony. 

Jeżeli nie chcesz, aby podczas wizyt na stronie www.grodan.pl zapisywano pliki cookie, możesz dodać w ustawieniach swojej przeglądarki ten adres na listę stron, których pliki cookie są blokowane. Poniżej znajdziesz instrukcję blokowania stron i usuwania już istniejących plików cookie. Poniższy przykład odnosi się do przeglądarki Internet Explorer 8. W innych przeglądarkach proces ten może się nieco różnić. 

Blokowanie stron

 1. W przeglądarce wybierz: Narzędzia » Opcje internetowe
 2. W opcjach internetowych wybierz zakładkę Prywatność
 3. Kliknij przycisk Witryny
 4. Dodaj adres strony, którą chcesz zablokować, i kliknij przycisk Zablokuj.

 Usuwanie pojedynczych plików cookie

 1. W przeglądarce wybierz: Narzędzia » Opcje internetowe
 2. W opcjach internetowych wybierz zakładkę Ogólne
 3. Kliknij przycisk Ustawienia w Historii przeglądania
 4. Kliknij przycisk Wyświetl pliki
 5. Zaznacz pliki cookie, które chcesz usunąć
 6. W menu Plik kliknij Usuń
 7. Kliknij OK

 Usuwanie wszystkich plików cookie

 1. W przeglądarce wybierz: Narzędzia » Opcje internetowe
 2. W opcjach internetowych wybierz zakładkę Ogólne
 3. Kliknij przycisk Usuń w Historii przeglądania
 4. Zaznacz pole Pliki cookie
 5. Możesz również wybrać opcję zachowania plików cookie i tymczasowych plików internetowych dla ulubionej strony. W tym celu zaznacz pole Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web
 6. Kliknij OK

CZYM SĄ PLIKI COOKIE? 
Plik cookie to plik danych, który strona internetowa przechowuje w komputerze użytkownika, aby rozpoznać ten komputer podczas kolejnych odwiedzin. Pliki cookie są przesyłane pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem sieciowym i zawierają takie informacje, jak np.:

 • Czy użytkownik jest zalogowany
 • W jaki sposób użytkownik korzysta ze strony
 • Czego użytkownik poszukiwał na stronie

Pliki cookie to pliki bierne, które nie rozprzestrzeniają w komputerach wirusów ani żadnych szkodliwych programów, jak programy szpiegujące czy złośliwe oprogramowanie. Ich główną funkcją jest pomoc w analizowaniu sposobu korzystania ze strony, tak aby administrator mógł ulepszać jej działanie. W niektórych przypadkach plik cookie może być potrzebny, aby udostępnić usługę na stronie internetowej. 

Pliki cookie są często automatycznie usuwane z przeglądarki, kiedy jest zamykana (są to tak zwane sesyjne pliki cookie). Pliki cookie mogą być również przechowywane do określonej daty, więc tego typu dane istnieją krócej lub dłużej (trwałe pliki cookie). Trwałe pliki cookie są często zapisywane na dysku twardym. 

Oprócz tego często wyróżnia się pliki cookie „strony pierwszej” oraz „strony trzeciej”. Pliki cookie „strony pierwszej” tworzone są przez stronę, którą odwiedza użytkownik. Pliki cookie „strony trzeciej” są tworzone przez strony trzecie, do których należą niektóre elementy wbudowane w daną stronę. Wśród plików cookie „strony trzeciej” są zwykle pliki wykorzystywane przez programy analityczne. 

Back