Poland e-Gro www photo for e-Gro platform movie

Platforma e-Gro

Wprowadzenie platformy e-Gro w Polsce

Rok 2019 może okazać się przełomowy dla polskiego ogrodnictwa. Firma Grodan zaprezentowała polskim ogrodnikom platformę e-Gro. Nowoczesny system zarządzania produkcją szklarniową, wykorzystujący najnowsze technologie komputerowe przyczyni się do otwarcia nowego etapu w
produkcji ogrodniczej.

Poland Movie: Introduction to e-Gro in Poland, 2019 movie from 50 year anniversary

Kontrola parametrów uprawy – nowoczesne urządzenia Grodan

Nowoczesny system zarządzania produkcją szklarniową, wykorzystujący najnowsze technologie komputerowe przyczyni się do otwarcia nowego etapu w produkcji ogrodniczej. Urządzenia do kontroli upraw i precyzyjnej analizy  danych pozwalają na prowadzenie Uprawy Precyzyjnej jakiej dotąd nikt jeszcze nie prowadził. Grodan wprowadza kompleksowe rozwiązania do zarządzania uprawą roślin szklarniowych.

Poland lecture 2 Marcin Włodarczyk TSW Nadarzyn January 2020: Kontrola parametrów uprawy nowoczesne urządzenia Grodan
Grodan, employee, customer succes manager, Emilia

Emilia Bosak

Customer Succes Manager, Region Europy centralnej i wschodniej
Grodan

Artykuły