Najnowocześniejsze narzędzie do kontroli środowiska korzeniowego GroSens MultiSensor

Monitorowanie, ocena i kontrola warunków panujących w strefie korzeniowej to podstawa właściwej strategii nawadniania. Podstawowe parametry takie jak: zasolenie (EC), temperatura (T), wilgotność (WC) i alkaliczność podłoża (pH) mają bezpośredni wpływ na rośliny i decydują o powodzeniu całej uprawy. Zmiany warunków panujących w środowisku korzeniowym są dynamiczne i mają różny przebieg w czasie doby, w poszczególnych fazach produkcji oraz w przebiegu całej produkcji. Z tego powodu ich monitorowanie ma kluczową rolę w ustawianiu strategii nawadniania i jej systematycznych korekt. Pierwsze trzy wymienione parametry: zasolenie (EC), temperatura (T) i wilgotność (WC) mierzone są w czasie rzeczywistym za pomocą urządzenia GroSens MultiSensor, a wyniki przedstawiane są w formie liczbowej i graficznej – wykresy.

Głównym elementem tego sytemu jest Smartbox, minikomputer, który zbiera i analizuje dane z poszczególnych sensorów umieszczonych na szklarni. Zebrane dane są archiwizowane na urządzeniu lub przesyłane do „chmury” gdzie są przechowywane i mogą być dostępne np. dla platformy e-Gro.

Jeżeli Smartbox jest sercem systemu, to sensory możemy metaforycznie uznać za jego zmysły. GroSens Sensor, umieszczony w wybranej macie, stale monitoruje podłoże. Nowoczesne 6-cio igłowe sensory charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością pomiarów. Należy zwrócić uwagę, że pomiary wykonywane są wewnątrz maty, kontrolowane są warunki bezpośrednio w strefie
korzeniowej! Sensory są wbijane w maty reprezentatywne, a w miarę potrzeb mogą być przenoszone w inne miejsce. Jest to czynność bardzo prosta, niewymagająca zmian ustawienia systemu. Sensory komunikują się z innym urządzeniem systemu w sposób bezprzewodowy.

Kolejnym ważnym elementem jest przekaźnik (Receiver). Przekaźnik otrzymuje za pomocą fal radiowych dane z poszczególnych sensorów i przesyła je dalej do Smartbox’a. Przekaźnik (Receiver) jest w stanie współpracować nawet z 250 sensorami.

MOBILNOŚĆ, MODUŁOWOŚĆ, POMIARY BEZPOŚREDNIE i RZECZYWISTE- te określenia dobrze opisują cechy systemu GroSens MultiSensor. Możliwość rozbudowy systemu, poprzez instalowanie pojedynczych elementów (sensor, odbiornik), łatwa instalacja sensorów w matach uprawowych oraz możliwość szybkiej zmiany ich miejsca to istotne zalety systemu GroSens MultiSensor.

Unikatową cechą GroSens jest sposób wykonywania pomiarów. Dzięki temu, że elementy pomiarowe umiejscowione są wewnątrz maty, otrzymujemy informacje o warunkach panujących w środowisku korzeniowym. Ma to wyjątkowe znaczenie z punktu widzenia zarządzania strefą korzeniową i nawadnianiem. Znajomość parametrów strefy korzeniowej i zmian jakie zachodzą w
ciągu doby, poszczególnych faz uprawowych i w czasie całego okresu produkcyjnego jest podstawą dla realizacji Uprawy Precyzyjnej.

Nasze ostatnie wpisy

grodan, egro, e-gro, release, video, grodan101
Nawadnianie
Uprawa Precyzyjna
Zrównoważona uprawa

e-Gro wersja 1kw: Zoptymalizowane strategie nawadniania, w tym przeprojektowany Moduł Warunków

Mamy nadzieję, że pierwsze plony były udane i z powodzeniem wprowadzacie do systemu e-Gro swoje plany dotyczące nowych zbiorów. Zbieranie i analizowanie danych ma większe znaczenie niż kiedykolwiek przy optymalizacji strategii rozwoju. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby stale poprawiać wydajność upraw, udostępniając aktualizacje. Od dziś mamy nową wersję e-Gro.

Czytaj więcej
Grodan, shoot, e-gro, Gursel Karacor
By Gursel Karacor
e-Gro

Jak zacząć: 5 wskazówek gwarantujących sukces przy korzystaniu z danych szklarniowych

Nauka o danych i technologie sztucznej inteligencji dają nam wiele możliwości gromadzenia i eksploracji danych w szklarni w celu zwiększenia wydajności, jakości i wydajności.

Czytaj więcej
Grodan, shoot, e-gro, Gursel Karacor
By Gursel Karacor
e-Gro

Czary-mary: na styku danologii i botaniki

Łączenie danych i nauk o roślinach jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Jeśli zastosujemy to we właściwy sposób, moglibyśmy potencjalnie uprawiać owoce i warzywa w bardziej wydajny i zrównoważony sposób, ale jak połączyć naukę o roślinach i danych?

Czytaj więcej
Grodan, shoot, e-gro, Gursel Karacor
By Gursel Karakor
Zrównoważona uprawa

5 powodów, dla których sztuczna inteligencja zmieni przemysł szklarniowy

W tym artykule skupimy się na 5 powodów, dla których AI przekształci przemysł szklarniowy dzięki Gurselowi Karacorowi, starszemu naukowcowi danych w Grodan.

Czytaj więcej