Mniejsze zużycie, większe plony

GRODAN
grodan, nature, water, bigger picture, waterfall

Globalny system produkcji żywności znajduje się obecnie pod dużą presją. Konieczne jest znalezienie bardziej zrównoważonych sposobów na wyżywienie stale rosnącej i coraz bardziej zurbanizowanej populacji. Produkty Grupy ROCKWOOL pozwalają nowoczesnemu sektorowi ogrodniczemu na zwiększenie produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia zasobów naturalnych.

W 2017 roku, Grupa ROCKWOOL współpracowała z holenderską uczelnią Wageningen University, aby określić ilościowo pozytywny wpływ na środowisko wywierany przez uprawę pomidorów i ogórków na podłożach firmy Grodan w porównaniu z roślinami uprawianymi w szklarniach na podłożach glebowych.

Wyniki obliczeń były znaczące. Na przykład szacuje się, że produkty Grodan sprzedane w 2017 roku pozwoliły na ograniczenie zużycia wody o 90 milionów litrów, co odpowiada rocznemu zapasowi wody pitnej dla 85 tysięcy osób, a także na redukcję powierzchni wykorzystywanych gruntów o 26 tysięcy hektarów, czyli obszar 300 razy większy niż nowojorski Central Park. 

W miejscach, w których powierzchnia użytków rolnych jest ograniczona, nowe i innowacyjne formy produkcji żywności mają kluczowe znaczenie dla wyżywienia mieszkańców miast. Rozwiązania hydroponiczne Grodan można stosować w dowolnym miejscu, również na obszarach miejskich, które w przeciwnym razie byłyby całkowicie nieodpowiednie do prowadzenia tradycyjnej uprawy na podłożu glebowym.

Grodan oferuje wydajne, zrównoważone i przyszłościowe rozwiązania uprawowe, przeznaczone dla Ogrodników, osób zawodowo związanych z branżą ogrodniczą oraz hobbistów.

Czy wiesz...?

Czym jest uprawa hydroponiczna?

Hydroponika to bezglebowa uprawa roślin w środowisku wodnym, w której do odżywiania roślin wykorzystywane są płynne pożywki mineralne. Podłożem uprawowym najczęściej stosowanym w hydroponice jest wełna kamienna. Można ją wyprodukować w precyzyjny sposób, tak aby umożliwić zatrzymywanie i przepływ wody i powietrza w proporcjach idealnych dla danej uprawy, wspomagając tym samym zdrowy rozwój korzeni i wchłanianie substancji odżywczych. Włóknista struktura wełny kamiennej stanowi również stabilny punkt zaczepienia dla korzeni roślin.

Powiązane historie