Światowy Dzień Wody 2018. Porozmawiajmy o wodzie w ogrodnictwie

Widok szklarni w perspektywie

Uczelnia Wageningen University i Grodan o wydajnym korzystaniu z wody i zarządzaniu ściekami

Światowy Dzień Wody to okazja do zwrócenia uwagi na jej znaczenie. Czy wiesz, że obecnie 2,1 miliarda ludzi nie ma w swoich domach dostępu do wody pitnej? Czy wiesz, że świat zobowiązał się do zapewnienia wszystkim dostępu do wody pitnej najpóźniej w 2030 roku? Inicjatywa ta została zawarta w szóstym Celu Zrównoważonego Rozwoju, który obejmuje również takie kierunki działań, jak ochrona środowiska i redukcja zanieczyszczenia. Cele Zrównoważonego Rozwoju określa Organizacja Narodów Zjednoczonych. Rolnictwo odgrywa kluczową rolę w zanieczyszczaniu wody i odpowiada za 70% poboru wody na całym świecie. Dlatego też zwróciliśmy się do dwóch oddanych ekspertów – Leo Marcelisa, kierownika Grupy Katedr Ogrodnictwa i Fizjologii Produktu na Wageningen University oraz Stuarta Lambie, kierownika ds. zrównoważonego rozwoju w Grodan – z prośbą o podzielenie się poglądami na temat zużycia wody w branży ogrodniczej.

Szklarniowa uprawa hydroponiczna: zarządzanie ściekami

Uwaga świata skupiona jest przede wszystkim na ilości wody, efektywności jej wykorzystania oraz kwestiach związanych z jej przydziałem; niemniej jednak nieodpowiednie zarządzanie ściekami doprowadziło do poważnych problemów z jakością wody. Zarówno Marcelis, jak i Lambie zgadzają się co do tego, że specjalnie zaprojektowane zarządzanie ściekami w szklarniach – przy pomocy technologii nawadniania – jest kluczowe, jeżeli chcemy uprawiać rośliny w sposób zrównoważony. Leo Marcelis podkreśla znaczenie „posiadania technologii umożliwiającej plantatorom zbieranie i ponowne wykorzystywanie wody, która nie jest wchłaniana przez rośliny. Na przykład uprawa roślin na podłożu (takim jak produkty firmy Grodan) pozwala producentom na efektywne zbieranie wody przelewowej i ponowne stosowanie jej podczas nawadniania”.

Stuart Lambie wyjaśnia, że szklarniowa uprawa hydroponiczna to część rozwiązania zapewniającego przyszłym pokoleniom zdrową i bezpieczną żywność – z poszanowaniem ograniczonych zasobów naturalnych, takich jak woda czy nawozy. „Dzięki technologii  Grodan, Ogrodnicy mogą dać roślinom dokładnie to, czego one potrzebują – nie mniej i nie więcej”.

„Uprawa kilograma pomidorów na wolnym powietrzu wymaga aż 60 litrów wody, podczas gdy w szklarniowej uprawie hydroponicznej do tego celu wykorzystywane jest tylko 15 litrów” – Stuart Lambie (Grodan) 

Lambie kontynuuje: „Oszczędność wody wynika z bardziej wydajnych metod jej zastosowania, takich jak pomiar nawodnienia uprawy lub ponowne wykorzystanie wody przelewowej”.

Patrząc przed siebie: przyszłość i pożądane innowacje

Czy oprócz zbierania i ponownego wykorzystywania wody przelewowej w sposób przedstawiony powyżej, istnieje możliwość zbierania wody pochodzącej z transpiracji roślin w szklarni? „Tak. W szklarniach rośliny często są przykrywane, co pozwala na ograniczenie utraty wody w procesie transpiracji. Jednakże obecnie skraplająca się woda praktycznie nie jest zbierana, więc w tym aspekcie można jeszcze wiele zyskać”, mówi Marcelis. Czego potrzebujemy, aby to zmienić? „Technologia, której potrzebujemy, istnieje, ale w chwili obecnej jest bardzo kosztowna. Można oczekiwać, że w przyszłości stanie się to ekonomicznie wykonalne”.

 Stuart Lambie spodziewa się, że w przyszłości „będziemy świadkami bardziej powszechnego wykorzystania układów zamkniętych do recyrkulacji. Rozwiązanie to jest bardzo popularne w Holandii oraz wykorzystywane przez najbardziej zaawansowanych plantatorów w niektórych krajach; niemniej jednak na poziomie globalnym nadal istnieje pole do rozwoju”.

Działajmy razem: współpraca w ogrodnictwie 

Aby branża ogrodnicza mogła pozytywnie zmienić świat, należy rozważyć szereg aspektów – od produkcji zrównoważonych podłoży do najdoskonalszej technologii zarządzania ściekami, od zaawansowanych technologicznie czujników w szklarniach do zbierania wody pochodzącej z transpiracji roślin. Uczelnia Wageningen University i Grodan są zgodne, że właśnie z tego powodu współpraca wewnątrz tego sektora jest kluczowa. Według Stuarta Lambie, „można zaobserwować współpracę pomiędzy dostawcami i branżą ogrodniczą, ale ciągle istnieją szanse na jej ulepszenie. Uczelnia Wageningen University to lider w zrzeszaniu spółek, prowadzący do ważnych osiągnięć. Firma Grodan współpracuje obecnie z uczelnią nad opracowaniem narzędzia obliczeniowego”. 

Leo Marcelis wyjaśnia zasadę jego działania: „zadaniem narzędzia będzie obliczanie zużycia wody, nawozu i gruntu na każdy kilogram świeżych plonów uzyskiwanych w systemach upraw opartych na produktach Grodan, w porównaniu z alternatywnymi systemami uprawy glebowej. Narzędzie obliczy te parametry dla pomidorów i ogórków oraz uwzględni strefę klimatyczną, w której uprawiane są rośliny”. Stuart Lambie dodaje: „narzędzie to będzie aktualizowane w miarę pojawiania się nowych danych badawczych, co pozwoli nam zwiększyć dokładność obliczeń. Celem jest wykazanie globalnego wpływu stosowania systemów upraw opartych na produktach Grodan na zużycie wody, nawozów i gruntów. Celem  Grodan jest opracowanie innowacyjnych produktów, które umożliwią Ogrodnikom zużywanie mniejszych ilości wody, nawozów i gruntu, przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji świeżej żywności”.

Światowy Dzień Wody 2018: Natura dla Wody

Tegoroczny temat obraca się wokół idei Natury dla Wody – naturalnych rozwiązań globalnych problemów związanych z wodą. Mówiąc o naturalnych rozwiązaniach w ogrodnictwie, Leo Marcelis wyjaśnia, że kluczowe znaczenie ma wykorzystywanie wody deszczowej. „Holenderscy Ogrodnicy są dość zaawansowani w kwestii zbierania wody deszczowej i ponownego wykorzystywania jej do produkcji. Ze względu na swoją czystość (dobrą jakość), woda deszczowa jest idealna dla środowiska uprawowego. Dzięki tej czystości i niskiemu stężeniu soli, woda ta może być podawana roślinom i ponownie wykorzystywana wiele razy”. Stuart Lambie dodaje, że „nasze podłoża z wełny kamiennej są wykonane z substancji naturalnych (kamienia), dzięki czemu możemy naprawdę umożliwić producentom prowadzenie upraw zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”. 

Celem jest wykazanie globalnego wpływu stosowania systemów upraw opartych na produktach Grodan na zużycie wody, nawozów i gruntów

Powiązane historie

Powiązane historie