Bezpieczeństwo podłoży

Podłoża opatrzone certyfikatem RHP to optymalny początek każdej uprawy. Obecność znaku jakości RHP zwiększa prawdopodobieństwo, że podłoże spełnia wymagania jakościowe dotyczące np. pochłaniania wody, zawartości powietrza, odczynu pH, wartości EC i składników odżywczych. Znak ten pozwala również sądzić, że podłoże jest czyste i wolne od zanieczyszczeń oraz może być stosowane bez ryzyka dla uprawy. W ramach certyfikacji RHP monitorowana jest jakość podłoży uprawowych na wszystkich etapach – od produkcji surowców, poprzez ich przetwarzanie, aż po dostawę do firmy użytkownika.

Bezpieczeństwo podłoży jest bardzo istotne zarówno dla nas, jak i dla Ogrodnika.
grodan