Innowacje Grodan

Innowacyjność z natury

Sukces Grodan jako wynalazcy podłoża z wełny kamiennej i dostawcy innowacyjnych, zorientowanych na klienta rozwiązań uprawowych dla sektora ogrodniczego wynika w dużej mierze z tego, że firma koncentruje się na potrzebach producentów rozsady i ogrodników. Połączenie innowacyjnych zdolności firmy z jej nastawieniem na klienta powoduje, że produkty i usługi Grodan są zawsze aktualne i gwarantują najlepszą, możliwą wydajność uprawy.

Oferując klientom wartość dodaną, której potrzebują do efektywnego funkcjonowania na niezwykle konkurencyjnym rynku, Grodan pozycjonuje się jako ich naturalny, profesjonalny partner: niezawodny, inspirujący i innowacyjny.

grosense, GroSens, overview, grodan

2013

Wprowadzenie GroSens

Wraz z wprowadzeniem systemu GroSens MultiSensor w 2013 r. GRODAN zrobił pierwszy krok, aby umożliwić Uprawę Precyzyjną, oferując narzędzie, które zapewniło profesjonalnym ogrodnikom bardzo dokładne i wiarygodne informacje na temat strefy korzeniowej rośliny.

About, 6 phrase, modell, overview, grodan

2007

Wprowadzenie spersonalizowanego doradztwa w modelu Grodan 6-faz

6-fazowy model doradztwa Grodan jest strategią pozwalającą na uzyskanie optymalnych wyników upraw dla każdej oddzielnej fazy uprawy, jak i dla całego jej okresu. Nie tylko pomaga on ogrodnikom w wyborze odpowiedniego podłoża do określonej uprawy, ale także pomaga w określeniu optymalnej strategii nawadniania dla konkretnego rodzaju maty w każdej fazie uprawy. Model pomaga również w określaniu harmonogramu obciążenia rośliny, reżimów temperatury, harmonogramów nawożenia oraz poziomów CO2 i oświetlenia. Użytkownicy 6-fazowego modelu otrzymują e-mail z odpowiednimi zaleceniami dotyczacymi uprawy przed rozpoczęciem każdej z faz.

recycling, infographic, cucumbers, tomatos, circle, grodan

1991

Wprowadzenie produkcji cegieł jako rozwiązania recyklingowego (1991

Już w 1988r. opatentowano wykorzystanie pouprawowych podłoży z wełny kamiennej w przemyśle ceglarskim. Patent został złożony pod numerem: 8802376 i został wynaleziony przez Frederikusa Gerarda Maria Bol z Zoetermeer.
Około 20 lat temu holenderska firma recyklingowa o nazwie Van Vliet Wateringen (dzisiaj: Renewi) zaczęła regranulować wełnę kamienną od plantatorów i sprzedawać granulat niektórym wyspecjalizowanym producentom cegieł w tym regionie.