Usługi recyklingowe firmy Grodan

Po sezonie uprawowym, podłoża uprawowe zawierają użyteczne surowce do kolejnych zastosowań. Zatem, proces recyklingu jest korzystny dla zaangażowanych stron, a ogrodnicy odgrywają ważną rolę w skutecznym odzyskiwaniu tych surowców. Dlatego właśnie stworzyliśmy ten dokument, aby zapewnić ogrodnikom dostęp do najlepszych praktyk i odpowiednich informacji w celu zagospodarowania i recyklingu posezonowych podłoży uprawowych.

Cykl recyklingu firmy Grodan

Przygotowanie zużytego podłoża do recyklingu

Po zakończeniu sezonu wegetacyjnego zużyte podłoże jest dostępne dla podmiotu zajmującego się recyklingiem.

Optymalizacja procesu recyklingu rozpoczyna się już w okresie uprawy. Właściwe zarządzanie uprawami w szóstej fazie 6-fazowego modelu firmy Grodan umożliwia obniżenie całkowitych kosztów recyklingu i podwyższenie jakości granulatu z podłoża do ponownego wykorzystania (RSG). W tej fazie zawartość wody zmniejsza się, ponieważ aktywność korzeni obniża się ze względu na spadek wydajności plonu, ale nadal umożliwia sterowanie pozostałą zawartością wody w podłożu. Przy niskiej zawartości wody w podłożu na koniec okresu uprawy dojdzie do utraty tylko minimalnej ilości cennych składników odżywczych. Niska zawartość wody powoduje również optymalizację kosztów transportu. 

Dla celów recyklingu zawartość wody w matach podłoża jest najbardziej optymalna przy około 20% (v/v, mierzona za pomocą GroSens Multisensor) przed zbiorem plonów (maksymalny trzon uprawy wynosi 3 cm). Mata o wymiarach 100x20x7. 5cm z idealną zawartością wody waży około 3 kilogramów.

Dlaczego zawartość wody w zużytym podłożu jest ważna?

Zbyt niska zawartość wody w zużytym podłożu spowoduje: 

  • powstawanie pyłu podczas obsługi  w procesie recyklingu. Zaleca się minimalną zawartość wilgoci 15% (w/w), aby temu zapobiec
  • mniejszy rozkład struktury podłoża, co powoduje mniejszą gęstość zużytego podłoża. Im niższa gęstość, tym mniejsza objętość i tym niższe koszty transportu.

Zbyt duża zawartość wody w zużytym podłożu spowoduje:

  • wyższą resztkową frakcję wody. Ponieważ uzdatnianie wody jest drogie, całkowite koszty recyklingu wzrosną. Lepszym rozwiązaniem jest ponowne wykorzystanie wody (zawierającą przydatne składniki) w szklarni
  • wyższe ryzyko niekontrolowanych emisji ścieków wodnych do środowiska, ponieważ podczas przechowywania i transportu może dojść do ich wycieku.

Charakterystyka i bezpieczeństwo zużytych podłoży

Około 52 m3 podłoża EOL będzie dostępne z każdego hektara powierzchni szklarni. Ten zużyty materiał podłoża można uznać za materiał pierwotny zawierający pożywkę i materiał organiczny, głównie z korzeni roślin. Skład pożywki zależy od receptur ogrodników i zakończenia sezonu wegetacyjnego. Informacje na temat szacowanego składu i charakterystyki podłoża Grodan oraz oddzielonych frakcji w różnych fazach są dostępne w Instrukcji recyklingu firmy Grodan.

Partnerzy w recyklingu

Nieustannie podejmujemy inicjatywy związane z recyklingiem, ułatwiamy je i zarządzamy nimi na całym świecie. Szczególnie w Europie zdobyliśmy dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie ponownego użycia, recyklingu i upcyklingu zużytych produktów z wełny skalnej. Prace badawczo-rozwojowe, ciągłe doskonalenie i eko-projektowanie będą okazją do rozszerzenia zakresu recyklingu wełny kamiennej w przyszłości.