Floriculture Solutions, growth, quality, innovative, development, Anthurium plant, grown, Grodan Grocubes, grodan
Inne dla uprawy kwiatów Rozwiązania dla uprawy kwiatów

Grodan Grocube

Porowate podłoże z wełny kamiennej do uprawy w skrzynkach i na rabatach.

grodan