Growing solutions, growth, quality, innovative, development, Sweet pepper plant, Grodan Plantop Dry block, grodan, propagator
Rozwiązania dla produkcji rozsady Papryka

Grodan Plantop Dry

Wegetatywny i szybki rozwój strefy korzeniowej

grodan