Propagation Solutions, growth, quality, innovative, development, Young plants, Grodan Groplugs
Grodan Plantop Plug, Kalisz session December 2020, Poland
Grodan Plantop Plug, Kalisz session December 2020, Poland
Grodan Plantop Plug, Kalisz session December 2020, Poland
Grodan Plantop Plug, Kalisz session December 2020, Poland
Rozwiązania dla produkcji rozsady

Plantop Plug

Jednorodność dla optymalnej produkcji rozsady