vegetable solutions, substrate slabs, vegetable, growing, Sweet Pepper, grodan
Growing solutions, growth, quality, innovative, development, Cress Plate, vegetable solutions, Grosens, products, grodan
Narzędzia Rozwiązania dla uprawy warzyw

Grodan GroSens MultiSensor System

Tworząc możliwości dla precyzyjnego nawadniania