Rozwiązania dla uprawy

Grodan umożliwia producentom prowadzenie Uprawy Precyzyjnej, oferując podłoża uprawowe z wełny kamiennej, innowacyjne narzędzia oraz indywidualne porady.

Nasza idea

Poznaj naszą strategię wobec niektórych z najważniejszych wyzwań, przed którymi dziś stoimy. 

Grodan GroSens MultiSensor System

Grodan GroSens MultiSensor to bezprzewodowy i elastyczny wieloczujnikowy system pomiarowy, który umożliwia bardzo dokładny i niezawodny całodobowy monitoring WC, wartości EC i temperatury w strefie korzeniowej w czasie rzeczywistym.

Czytaj więcej
Growing solutions, growth, quality, innovative, development, Cress Plate, vegetable solutions, Grosens, products, grodan

e-Gro: Uprawa oparta na faktach

Odkryj platformę e-Gro - narzędzie dla Uprawy Precyzyjnej

Czytaj więcej
tomato, plants
grodan