Rozwiązania dla produkcji rozsady

Rozsada roślin to podstawa optymalnych rezultatów. Podłoża uprawowe muszą spełniać wysokie wymagania, zwłaszcza w fazie rozsady. Pomyślna uprawa wymaga zachowania spójności i odpowiedniego stopnia wilgotności podłoża.

Ogrodnicy coraz bardziej koncentrują się na właściwym rozwoju roślin. Częściowo zależy on od wybranej odmiany i pożądanego typu rośliny. Czynniki wpływające na wybór odmiany to m.in. wielkość rośliny, wymagany stopień rozwoju grona (pomidor) oraz to, czy uprawa prowadzona jest przy wykorzystania światła naturalnego czy sztucznego. Producenci rozsady sterują uprawą roślin poprzez nastawy klimatu i strategię nawadniania. Użycie konkretnej kostki ma duży wpływ na sposób nawadniania oraz pozwala uzyskać rośliny zgodne z wymogami ogrodników. W ofercie firmy Grodan znajduje się szeroki wybór kostek i paluszków, pozwalając uzyskać jednorodne rośliny w różnych warunkach.

Rozwiązania dla produkcji rozsady

Aby wyżywić 9,1 mld ludzi na świecie w 2050 roku, ogólna produkcja żywności musiałaby wzrosnąć o około 70% w latach 2005/07–2050. W krajach rozwijających się konieczne byłoby niemal podwojenie produkcji.
Czytaj więcej
application, erik zwinkels, grodan

Studium przypadku: Erik Zwinkels o macie Grodan Elite

Erik Zwinkels to producent pomidorów z Holandii. Jest jednym z kierowników rodzinnego przedsiębiorstwa Zwinkels Tomaten, obejmującego 20 ha szklarni podzielonych na trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w gminie Westland, w północno-zachodnim Rotterdamie. Firma specjalizuje się w produkcji pomidorów na gałązce, wśród których można wyróżnić pomidorki koktajlowe, śliwkowe i okrągłe pomidory czereśniowe. Aby zapewnić całoroczną produkcję, na 11 z 20 hektarów szklarni znajdują się rośliny uprawiane pod oświetleniem.

Czytaj więcej

Jak możemy ci pomóc?

grodan