Certyfikaty i organizacje branżowe

Our thinking, Little girl, supermarket, smelling, fresh, tomotoes, grodan

Certyfikaty i organizacje branżowe

Ciągła współpraca z różnymi podmiotami zewnętrznymi, m.in. ogrodnikami, sprzedawcami, organizacjami pozarządowymi, badaczami naukowymi i decydentami, pozwoliła nam rozwijać naszą strategię w zakresie uprawy precyzyjnej. Jesteśmy aktywnymi członkami wielu stowarzyszeń branżowych i innych grup koncentrujących się na najnowszych rozwiązaniach i trendach. Chętnie organizujemy różne wydarzenia i uczestniczymy w nich, dzieląc się z szerokim gronem najnowszymi odkryciami. Należymy do poniższych organizacji:

Ecolabel UE: Gwarancja zrównoważonego rozwoju

W 2008 roku firma Grodan jako pierwszy producent podłoży uprawowych z wełny kamiennej otrzymała prawo stosowania europejskiego oznakowania Ecolabel, czyli ekologicznego oznakowania produktów nienależących do grupy produktów spożywczych. Oznakowanie to świadczy o tym, że produkty firmy Grodan spełniają europejskie kryteria ekologiczne ustanowione dla mineralnych podłoży do upraw roślinnych, takich np. jak wełna kamienna. Zagwarantowanie zgodności z tymi kryteriami wymaga pozyskiwania surowców z prawidłowo zarządzanych źródeł posiadających odpowiednie licencje. Ponadto produkty muszą w co najmniej 30% być wytwarzane z materiałów pochodzących z recyklingu. Zużycie energii i poziom zanieczyszczenia powietrza podczas produkcji nie mogą przekraczać wyznaczonych wartości, a także spełnione muszą być wymogi norm dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia produktów z wełny kamiennej oraz ilości surowców pochodzących z recyklingu. Oprócz tego produktu muszą być poddawane badaniom, które są przeprowadzane z wykorzystaniem konkretnych metod i mają na celu określenie właściwości produktów stosowanych jako podłoże do uprawy roślin. Producenci mają obowiązek udostępnienia informacji użytkownikom oraz zamieszczenia ich na etykietach produktu. Nasze produkty są zgodne z następującymi wymogami związanymi z europejskim oznakowaniem Ecolabel: 

  • Oznakowanie Ecolabel dotyczące podłoży uprawowych ma zastosowanie w przypadku wykorzystania ich w profesjonalnym sektorze ogrodniczym.
  • pH produktu, metoda badania opisana w normie EN 13037 (z wykorzystaniem pożywki mineralnej): pH 6,0 – 6,5
  • EC produktu, metoda badania opisana w normie EN 13038: 10–25 MS/m
  • Kiełkowanie i zahamowanie wzrostu, metoda badania opisana w normie EN 16086-1: bez odchyleń od normy

 

Produkty z oznakowaniem Ecolabel spełniają ekologiczne normy jakościowe, co zapewnia klientom gwarancję trwałości i jakości produktu; to oznakowanie dowodzi, że zgodność z europejską normą Ecolabel pozwala zagwarantować wysoką jakość produktów i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Odwiedź stronę EU Ecolabel

AVAG 

AVAG to czołowa organizacja zrzeszająca holenderskich producentów i monterów szklarni. Jej celem jest promocja uprawy szklarniowej zarówno w Holandii, jak i zagranicą.  

Odwiedź AVAG

GLOBALG.A.P.

G.A.P. to skrót od angielskich słów Good Agricultural Practice (dobre praktyki w rolnictwie), a GLOBALG.A.P. to międzynarodowa norma mająca zagwarantować przestrzeganie takich praktyk.

Członkowie organizacji GLOBALG.A.P. opracowują projekty, których celem jest nakłonienie przedsiębiorców rolnych z całego świata do przestrzegania praktyk gwarantujących bezpieczeństwo i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ma to na celu zapewnienie przyszłym pokoleniom dobrych warunków do życia.

Odwiedź GLOBALG.A.P. 

The Association for Vertical Farming 

Association for Vertical Farming (AVF, Stowarzyszenie Rolnictwa Pionowego) to międzynarodowa organizacja non profit zrzeszająca osoby, firmy, instytucje badacze i uczelnie dążące do wdrażania i rozwijania zrównoważonych metod uprawy roślin na farmach pionowych.

Odwiedź AVF

Sustainability Consortium

The Sustainability Consortium (TSC) to międzynarodowa organizacja non profit, której celem jest kształtowanie branży towarów konsumpcyjnych poprzez współpracę z firmami. Taka współpraca pomaga projektować, opracowywać i wytwarzać bardziej zrównoważone produkty.

 

Odwiedź TSC

RHP

RHP od 1963 roku pełni funkcję europejskiego centrum wiedzy na temat podłoży uprawowych.

Podłoża z certyfikatem RHP gwarantują optymalny początek wzrostu. Znak jakości RHP dowodzi, że dane podłoże spełnia wymogi dotyczące jakości, zawartości wody i powietrza, pH oraz innych parametrów, m.in. EC. Ponadto oznacza, że dane podłoże jest czyste i można z niego korzystać bez ryzyka dla roślin. Znak jakości RHP to gwarancja wysokiej jakości podłoża uprawowego oraz zgodności wszystkich etapów łańcucha dostaw, od pozyskiwania surowców po przetwarzanie i dostawę do placówki klienta.

Odwiedź RHP

VPN

VPN to holenderska organizacja działająca w branży podłoży uprawowych.

Celem organizacji VPN i jej członków jest zagwarantowanie podłoży wysokiej jakości, a tym samym prawidłowego rozwoju roślin.

Odwiedź VPN

Organizacja Konsultantów i Naukowców Ogrodniczych (OVTO)

OVTO jest organizacją firm usługowych, które specjalizują się w doradztwie i badaniach w branży ogrodniczej. Stowarzyszenie zostało założone w 1985 roku. Obecnie zrzesza 21 członków zatrudniających około 200 konsultantów i badaczy. Konsultanci firm należących do OVTO działają przede wszystkim w branży upraw szklarniowych w Holandii, choć coraz częściej usługi organizacji dotyczą innych obszarów i są dostępne w innych krajach.

Odwiedź OVTO

Delphy

Delphy działa pod hasłem Worldwide Expertise for Food & Flowers. Firma Delphy dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi partnerami z całego świata. Wiedza specjalistów z Delphy pomaga naszym partnerom, co jest korzystne dla obu stron.

Odwiedź Delphy

grodan