vegetable solutions, substrate slabs, vegetable, growing, tomato, Greenhouse vegetable production, grodan

Produkty Grodan w uprawie pomidora malinowego w sezonie 2020

Doświadczenie w połączeniu wiedzą pozwalają na osiąganie wysokich efektów produkcyjnych. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów, polskie ogrodnictwo plasuje się w czołówce krajów, w który produkcja szklarniowa jest na wysokim, światowym poziomie technologicznym.

Sezon 2020 nie należał do najłatwiejszych w ostatnich latach, ale dzięki wiedzy, umiejętności i doświadczeniu poziom produkcji może być na wysokim poziomie, czego dowodem jest prezentowany materiał wideo. Podsumowanie produkcji w drugiej połowie sezonu 2020 w jednym z gospodarstw ogrodniczych w Wielkopolsce, które od lat wykorzystuje produkty firmy Grodan.

Pokaż więcej