Technologia NG2.0

Next Generation 2.0 (NG2.0) is the latest substrate technology from Grodan. This technology enables propagators and growers to produce more while using less water, nutrients and space. It creates optimal growing conditions for a whole season, and allows roots to make better use of the entire substrate. NG2.0 is available in plugs, blocks and slabs to help growers and propagators produce sustainably, healthy fresh vegetables for a growing population.

about grodan, innovative and sustainable, stone wool, growing, Precision Growing principles, Growing has never been so precise, grodan

Kolejny krok w kierunku Uprawy Precyzyjnej

Jako następca technologii Next Generation, NG2.0 daje dodatkowe korzyści, takie jak bardziej równomierna dystrybucja wody oraz lepsze wykorzystanie całej objętości podłoża przez uprawę. Stały wzrost nowych korzeni zarówno w kostce, jak i w macie przekłada się na zdrowotność i wigor uprawianych roślin przez cały sezon. Korzyści te zapewniają w efekcie wyższe plony, poprawę jakości owoców i zmniejszenie wrażliwości uprawy na choroby. Po zakończeniu kolejnych etapów wprowadzania NG2.0 do sprzedaży, technologia ta jest obecnie dostępna na całym świecie z całą gamą produktów Grodan.

Oszczędność do 15% wody

Jako następca technologii Next Generation, NG2.0 daje dodatkowe korzyści, takie jak bardziej równomierna dystrybucja wody oraz lepsze wykorzystanie całej objętości podłoża przez uprawę. Stały wzrost nowych korzeni zarówno w kostce, jak i w macie przekłada się na zdrowotność i wigor uprawianych roślin przez cały sezon. Korzyści te zapewniają w efekcie wyższe plony, poprawę jakości owoców i zmniejszenie wrażliwości uprawy na choroby. Po zakończeniu kolejnych etapów wprowadzania NG2.0 do sprzedaży, technologia ta jest obecnie dostępna na całym świecie z całą gamą produktów Grodan.

Oszczędności w okresie uprawy

Technologia NG2.0 umożliwia optymalne wykorzystanie całego podłoża. Równomierna dystrybucja pożywki w kostce i macie sprawia, że rośliny mogą wykorzystywać całą wodę i składniki odżywcze. Dzięki temu konieczną redukcję parametru EC można osiągnąć przy mniejszym zużyciu wody.

Oszczędności w okresie uprawy

Test przeprowadzony w Delphy Improvement Center w Bleiswijk (Holandia), w ramach którego wykorzystano matę GT Master z technologią NG2.0, wykazał oszczędność wody na poziomie 15% w porównaniu z kilkoma innymi podłożami i systemami nawadniania. Bardziej precyzyjne nawadnianie było możliwe zwłaszcza w miesiącach zimowych.

Najważniejsze korzyści w okresie uprawy:
  • Bardziej bezpośrednia dystrybucja wody oraz składników odżywczych – dzięki lepszemu wykorzystaniu podłoża oraz większej jednorodności kostek i mat
  • Bardziej równomierne pobieranie wody i składników odżywczych – skutkujące lepszym rozbudowaniem systemu korzeniowego wewnątrz maty
  • Optymalna kontrola poziomu EC wewnątrz podłoża, co jest szczególnie ważne podczas zmieniających się warunków pogodowych – za sprawą szybkiego odświeżania pożywki
  • Dążenie do uprawy generatywnej – ze względu na lepszą dystrybucję wody i składników odżywczych, zwłaszcza w górnej warstwie podłoża
  • Lepsze rezultaty uprawy na nierównych powierzchniach – dzięki lepszej resaturacji maty
  • Możliwość uzyskania wyższych plonów w drugiej połowie roku – dzięki ciągłemu wzrostowi nowych korzeni przybyszowych wewnątrz kostek i mat uprawowych
grodan